افزایش حق عضویت

افزایش اختیاری حق عضویت و بهره‌مندی از سهم دولت تا سقف 5 درصد

گرچه در قانون امکان بهره‌مندی اعضا از سهم دولت تا سقف 5 درصد حقوق و مزایا وجود دارد لیکن تا پیش از این، مبلغ پرداختی اعضا برای عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان معادل 1/12 درصد از حقوق آنها بوده است بنابراین برای بهره‌مندی کامل از سهم دولت و نیز سود فعالیت‌های اقتصادی موسسه که به نسبت سهم پرداختی اعضا به آنها پرداخت می‌شود، اعضا می‌توانند با مراجعه به واحد تعاون ادارات آموزش و پرورش یا دفاتر نمایندگی موسسه در استان‌ها با پر کردن فرم مربوطه، درصد کسر از حقوق و مزایای فعلی خود را تا سقف 5 درصد افزایش دهند.
از آنجایی که بر اساس قانون، سهم دولت دقیقا معادل سهم واریزی عضو به حساب فرد منظور می‌شود، به هر میزان که پرداختی ماهانه اعضای موسسه کمتر از 5 درصد باشد، به همان میزان از سهم دولت و سود حاصل از آن کمتر بهره‌مند خواهند شد. بنابراین تفاوت دریافتی افراد در زمان بازنشستگی ناشی از تفاوت موجودی آنها نزد صندوق است و لازم است فرهنگیان محترم با آگاهی کامل از این موضوع و استفاده از حق قانونی خویش، نسبت به انتخاب بالاترین درصد حق عضویت اقدام فرمایند.
تاکنون بیش از نیمی از فرهنگیان عضو موسسه نسبت به افزایش حق عضویت خود تا 5 درصد اقدام کرده‌اند.

 

                                                                                                               دانلود فرم میزان حق عضویت