بخش نامه نحوه خروج و تسویه حساب و یا ادامه سپرده گذاری

نحوه خروج و تسویه حساب

الف) اعضایی‌ که به هنگام بازنشستگی به دلیل استفاده از خدمات رفاهی موسسه و شرکت های تابعه بدهی دارند، باید با انتخاب یکی از روش های چهارگانه ذیل نسبت به تعیین تکلیف مانده بدهی خود اقدام نمایند. ضروری‌ است این موضوع قبل از صدور حکم بازنشستگی به آنان اعلام و نسبت به آن اقدام شود.

١- تسویه حساب مانده بدهی بابت تسهیلات دریافتی و واریز به حساب مربوطه.

٢- انتقال مانده بدهی به حقوق ضامن یا یکی دیگر از اعضا صندوق با تکمیل فرم شماره (١).

٣-درخواست تسویه مانده بدهی از محل سهم‌الشرکه عضو مشروط برآن که سهم‌الشرکه عضو حداقل معادل مانده بدهی باشد. تکمیل فرم شماره (٢).

٤- استمرار کسراقساط مانده بدهی از حقوق بازنشستگی و تکمیل فرم شماره (٣).

تبصره : باتوجه به اینکه تسویه حساب با اعضا موصوف صرفاً پس از تائید شرکت ارائه‌دهنده تسهیلات و اعلام موضوع به موسسه صورت خواهدگرفت لذا ضروری است مراتب به شرکت مربوطه اعلام گردد.

ب) اعضائی  که  علی رغم  بازنشستگی  قصد  خروج  از  صندوق  را  ندارند  باید  قبل  و  یا  همزمان  با  صدور  حکم  بازنشستگی، طبق فرم شماره (٤) تمایل خود را اعلام نمایند. در این صورت صرفاً به مانده سهم‌الشرکه افراد همانند سایر اعضا سود تعلق خواهد گرفت.

ج)‌ از آنجا که در برخی موارد در ثبت وضعیت اعضا بازنشسته با درج کد انصراف به جای کد بازنشستگی اشکالاتی در برگشت سهم‌الشرکه اعضا رخ می‌دهد لذا ضروری است همکاران مختلف در بخش های ذیربط دقت و توجه کافی در ثبت کد وضعیت افراد به عمل آورند تا از طولانی شدن مراحل تسویه حساب و نارضایتی اعضا جلوگیری شود. تاکید می‌نماید کد (٧) با عنوان «انصراف» در سیستم حقوق و دستمزد مناطق صرفاً درمورد افرادی باید استفاده شود که بدون احراز شرایط بازنشستگی و بازخریدی با تکمیل فرم شماره (٥)، انصراف خود را از عضویت در صندوق اعلام می‌نمایند.

د) همانگونه که قبلاً اعلام شد، سود سهم‌الشرکه اعضا خروجی تا زمان تسویه حساب به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت می‌شود و در صورتی که به هر دلیل تاخیری در برگشت سهم‌الشرکه روی دهد اعضاء ‌محترم از این بابت متضرر نخواهند شد.