صندوق ذخیره فرهنگیان

سخن مدیرعامل


سخن مدیرعامل
بایسته هایی برای آینده

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک بنگاه اقتصادی، وابسته به آموزگاران گرانسنگ ایران، در دور تازه فعالیت خود در پی آن است با تبیین و نظام مند کردن خواسته های بحق اعضاء ،طرحی نو در اندازد، برای این منظور با همراهی و بهره مندی از دانش مدیران و مجموعه نیروی انسانی توانمند مجموعه ،در پی آنیم تا بتوانیم فردایی بهتر را برای معلمان این سرزمین در حوزه اقتصادی و منزلت افزایی برداریم، زیرا بر این باور سخت استواریم که معلم ها در همه ی حوزه ها می توانند سرامد و تحول آفرین باشند،برای دستیابی به این مهم انجام کارهای ذیل در دستور کار قرار دارد:

١) بر این باوریم که “تئوری مزیت نسبی” امروز دیگر فاقد موضوعیت است و بر پایه بهره مندی از دانش خردمندان می توان حوزه های تازه ای از فعالیت اقتصادی را تعریف و بر پایه ان ارزش افزوده آفرید،کاویدن نیازهای اینده و تبدیل ایده ها به خلاقیت و کالا برای اعتلای نام ایران و جامعه فرهنگی، رسالت این بنگاه اقتصادی است و ما نیز در این راه همگام با دیگر بخش های اقتصاد کشور حرکت خواهیم کرد.

2) تنوع دارایی ها و سبد سهام موسسه و نیز پراکندگی آن ، مانع از اعمال مدیریت کارامد و اثربخش شده است ، برای غلبه بر این چالش، مدیریت مجموعه در پی آن است تا با بازتعرف فعالیت ها و نیز تشکیل زنجیره ای از فعالیت های اقتصادی در تولید کالا و خدمات، به کنترل و اداره سرمایه‎گذاری‎ها و سیاست‎گذاری برای شرکت های زیرمجموعه ‎بپردازد،در این مسیر تبدیل صندوق به هولدینگ، محقق و فعالیت ها در مسیر تازه ای ریل گذاری خواهد شد تا نسبت بازدهی نقدی به دارایی های موسسه از یک روال منطقی برخوردار شود.

3) بر این باور پایبندم که نداشتن چشم انداز و استراتژی بلندمدت، بنگاه را از دور رقابت ها خارج و عرصه به رقیبان واگذار خواهد شد، از این رو موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با ترسیم آرمان بلند مدت برای فعالیت های اقتصادی در کنار ایفای مسوولیت های اجتماعی و توجه به وضع موجود فرهنگیان فرهیخته، با درک تغییرات محیطی و سریع فضای کسب ،نسبت به ترسیم استراتژی های نو بر پایه برنامه های عملیاتی مدرن با توان واکنش سریع و مناسب به این تغییرات اقدام می نماید.

4) بر خلاف این نظر که ،عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد،بر این باوریم که تیم تحقیقاتی موسسه باید با بهره گیری از “دانش اینده پژوهی” ، نیازهای یک دهه اینده و حتی فراتر از آن را تشخیص تا بر مبنای ان ،امکان مدیریت اینده و جهت دهی به فعالیت بنگاه های تابعه در جهت پاسخگویی به آن نیازها فراهم شود.در گام بعد،سازماندهی مجدد نیروهای مادی و غیر مادی در مسیر این استراتژی واقع بینانه، انجام و فازهای تازه ای از فعالیت در عرصه داخلی و بین المللی فراهم می شود.

5) “دهکده جهانی” امروز دیگر یک واژه نیست،بلکه ترسیم وضع موجود جهان است،بنگاهی که متعلق به آموزگاران این سرزمین است، باید شایستگی ایفای نقش در این دهکده را داشته باشد،از این رو ورود هوشمندانه به بازارهای جهانی در جهت صدور خدمات فنی و مهندسی و نیز کالاهای تولیدی یک ضرورت است.از دیگر سو وظیفه خود می دانیم تا در راستای سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید نسبت به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز اقدام و در قالب همکاری های مشترک،زمینه ورود دانش فنی مورد نیاز کشور را فراهم آوریم تا در این راه علاوه بر کسب سود برای اعضاء ،سهم خود را در خلق حماسه اقتصادی رقم زنیم.

6) ارایه اطلاعات درست و به هنگام از فعالیت های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به اعضاء و تسهیل دسترسی انان به آنچه در این مجموعه اقتصادی می گذرد،از دیگر برنامه هاست تا تسهیلگر اعتمادسازی باشیم به این امید که روزی برسد همه فرهنگیان کشور(اعم از شاغل و بازنشسته) عضو موثر و متعهد این مجموعه باشند.

در پایان این نوشتار کوتاه دست همه ی کسانی را که دل در گرو اعتلای این سرزمین و نیز بهبود جایگاه فرهنگیان فرهیخته دارند را برای همکاری می فشارم و به همراه مجموعه مدیران موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، به تمام کسانی که گام های آغازین تشکیل موسسه و نیز امکان ادامه فعالیت آن را فراهم،ادای احترام می کنیم و همه ی تلاش خود را به کار خواهیم بست تا موسسه را به یک برند قابل اعتنا و اعتماد تبدیل کنیم. انشاالله