مزایای عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان

سهم دولت و سود 100 درصدی اعضا به محض عضویت

مطابق قانون تاسیس موسسه براساس تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طورکامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

بنابراین واریز سهم دولت به معنی سود 100 درصدی اعضا به محض عضویت در موسسه است به این معنا که اگر از عضوی ماهانه هر میزان حق عضویت کسر شود به همان میزان سهم دولت در حساب وی منظور می‌شود. از این رو سهم دولت یک امتیاز ویژه برای فرهنگیان محسوب می‌شود اما فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که به عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان درآمده باشند، زیرا این مبلغ از طریق صندوق به فرهنگیان عضو اختصاص پیدا می‌کند.

سهم دولت همچنین به فرهنگیانی که از عضویت در موسسه انصراف بدهند، تعلق نمی‌گیرد.

سودآوری 3440 میلیارد تومانی در سال 1399

مقایسه روند سودآوری موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های گذشته به خوبی نشان دهنده عملکرد این مجموعه و چشم‌انداز مثبت و روبه رشد آن است.

در حالی که سودآوری موسسه در سال 1395 و 1396 معادل 250 و 280 میلیارد تومان بود، سودآوری این مجموعه در سال‌های بعدی با جهش دوبرابری روبرو بوده به طوری که در سال 1397 به 620 میلیارد تومان و در سال 1398 به 1100 میلیارد تومان رسید.

این جهش در سال مالی منتهی به شهریور 1399 بیش از سه برابر شده و سود صندوق ذخیره فرهنگیان 3 هزار و 440 میلیارد تومان شده است که با احتساب اعضای 755 هزار نفری صندوق، فقط در سال مالی 1399 به طور میانگین به هر عضو بیش از 4 میلیون و پانصد هزار تومان تعلق می‌گیرد.

بورسی شدن و محاسبه ارزش افزوده دارایی‌های موسسه


ورود به بورس و بورسی شدن شرکت‌های تابعه یکی از استراتژی‌های اصلی صندوق است اما واضح است که مدیران موسسه در این مسیر ریسک و صرفه و صلاح فرهنگیان عضو را در نظر دارند. البته ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس به معنی ورود خود صندوق به بورس نیست زیرا همه دارایی صندوق متعلق به معلمان عضو است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی دیگری نمی‌تواند مالک بخشی از دارایی صندوق در قالب سهام و یا به هر شکل دیگر باشد.

همزمان با محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق اقدامات لازم جهت بورسی شدن شرکت ها در قالب چهار هلدینگ پتروفرهنگ، ساختمانی معلم، سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس در دستور کار قرار دارد.

همچنین برای محاسبه دقیق ارزش افزوده، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در صندوق در حال انجام است و تحقق آن از برنامه‌های اصلی مدیریت فعلی صندوق محسوب می‌شود.

بنابراین واریز سهم دولت به معنی سود 100 درصدی اعضا به محض عضویت در موسسه است به این معنا که اگر از عضوی ماهانه هر میزان حق عضویت کسر شود به همان میزان سهم دولت در حساب وی منظور می‌شود. از این رو سهم دولت یک امتیاز ویژه برای فرهنگیان محسوب می‌شود اما فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که به عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان درآمده باشند، زیرا این مبلغ از طریق صندوق به فرهنگیان عضو اختصاص پیدا می‌کند.

سهم دولت همچنین به فرهنگیانی که از عضویت در موسسه انصراف بدهند، تعلق نمی‌گیرد.

خدمات رفاهی

اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان علاوه بر بهره‌مندی از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی مؤسسه، از خدمات رفاهی حین خدمت نیز برخوردار می‌شوند.

فرهنگیان عضو از ابتدای تأسیس مؤسسه تاکنون حدود 4 هزارمیلیارد تومان در قالب خدمات رفاهی و در حوزه‌های خودرو و کالاهای لیزینگی، انواع خدمات بیمه‌ای، خدمات گردشگری و تأمین مسکن دریافت کرده‌اند.

اعطای کارت خرید اعتباری به اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان

فرهنگیان عضو موسسه علاوه بر برخوداری از خدمات مختلف در سایر حوزه‌ها، برای نخستین بار می‌توانند با توجه به اعتبارسنجی که خواهد شد از کارت خرید اعتباری با اعتبار 5 تا 50 میلیون تومان بهره‌مند شوند. این طرح به همت شرکت فرآیند نوین فرهنگیان، ابتدا به صورت پایلوت در یک استان انجام می‌شود و سپس به تدریج فرهنگیان سراسر کشور از مزایای این طرح بهره‌مند خواهند شد.

همزمان با محاسبه ارزش روز دارایی‌های صندوق اقدامات لازم جهت بورسی شدن شرکت ها در قالب چهار هلدینگ پتروفرهنگ، ساختمانی معلم، سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس در دستور کار قرار دارد.

همچنین برای محاسبه دقیق ارزش افزوده، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در صندوق در حال انجام است و تحقق آن از برنامه‌های اصلی مدیریت فعلی صندوق محسوب می‌شود.

بنابراین واریز سهم دولت به معنی سود 100 درصدی اعضا به محض عضویت در موسسه است به این معنا که اگر از عضوی ماهانه هر میزان حق عضویت کسر شود به همان میزان سهم دولت در حساب وی منظور می‌شود. از این رو سهم دولت یک امتیاز ویژه برای فرهنگیان محسوب می‌شود اما فقط به افرادی تعلق می‌گیرد که به عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان درآمده باشند، زیرا این مبلغ از طریق صندوق به فرهنگیان عضو اختصاص پیدا می‌کند.

سهم دولت همچنین به فرهنگیانی که از عضویت در موسسه انصراف بدهند، تعلق نمی‌گیرد.