نحوه خروج و تسویه حساب

فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان پس از بازنشستگی، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو، واریزی دولت، سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی واریزی عضو و دولت و همچنین سهم عضو از ارزش افزوده دارایی های موسسه را دریافت می کنند.این روند به صورت سیستمی انجام شده و نیاز به هیچ گونه اقدام خاصی از سوی بازنشستگان ندارد.

با این حال با توجه به چشم انداز سودآوری سالانه چند هزار میلیارد تومانی موسسه در سال های آینده به واسطه سرمایه گذاری های عظیم در حوزه پتروشیمی، به فرهنگیان عزیز توصیه می شود در صورت عدم نیاز مبرم به سهم الشرکه خود، در صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از سودآور ترین صندوق های سرمایه گذاری در کشور، استمرار عضویت داده و از سودهای آتی موسسه برخوردار شوند. طبق قانون، سهم دولت به بازنشستگان تعلق نمی گیرد و افرادی که استمرار عضویت می دهند صرفا از سود ناشی از فعالیت های اقتصادی موسسه برخوردار می شوند.

همچنین فرهنگیانی که خواستار انصراف از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان باشند، می توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش منطقه خود و با پر کردن یک فرم، انصراف خود از عضویت را اعلام کنند. انصراف دهندگان، سرمایه خود شامل مجموع واریزی عضو و سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی آن را دریافت می کنند. تذکر بسیار مهم اینکه، طبق قانون، سهم دولت به انصراف دهندگان از عضویت در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق نمی گیرد.

افرادی که از عضویت موسسه انصراف می دهند اگر حداکثر تا سه ماه پس از انصراف نسبت به عضویت مجدد اقدام کنند، عضویت آنها منقطع نخواهد شد اما عضویت مجدد اعضای انصرافی پس از گذشت سه ماه، همانند عضویت جدید در موسسه است که تاثیر بسیار زیادی بر میزان سود تعلق گرفته دارد.

چنانچه فردی بخواهد به دلیل بازنشستگی و یا انصراف از عضویت موسسه خارج شود و سرمایه خود را دریافت نماید ضمن دارا بودن یکی از وضعیت های مندرج در بخشنامه ٨٠٠ باید نسبت به تعیین تکلیف چگونگی بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی اقدام نماید.