عضویت اختیاری و آسان​

عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان اختیاری است. کلیه کارکنان شاغل وزارت آموزش و پرورش در صورت تمایل در هر زمانی می توانند با مراجعه به اداره آموزش و پرورش منطقه محل خدمت نسبت به تکمیل فرم عضویت در مؤسسه اقدام کنند. متقاضیان عضویت در مؤسسه با تأیید و ارائه فرم “درخواست عضویت در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان”، به امور مالی منطقه مربوط اجازه می‌دهند ماهیانه تا سقف پنج درصد از مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنها را به عنوان حق عضویت ماهیانه کسر و به حساب مؤسسه واریز کند. 

 بر اساس تبصره ٦٣ برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه ساله معادل مجموع مبالغ واریزی اعضا به موسسه را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می شود، به حساب این موسسه واریز کند. 

سهم‌الشرکه فرهنگیان شامل پرداختی عضو و سودهای سالانه متعلقه و پرداختی دولت بعلاوه سود های سالانه متعلقه، در هنگام بازنشستگی و از کارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد می شود. 

با تکمیل فرم عضویت توسط متقاضی و ثبت مشخصات فرد مورد نظر در سیستم عملیات اعضاء صندوق ذخیره فرهنگیان، متقاضی به عنوان عضو صندوق شناخته می شود.

اعضای انصرافی موسسه نیز در صورت تمایل در هر زمانی می توانند نسبت به عضویت مجدد در صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کنند.

در پایان سال مالی 1399، حدود 82 درصد از فرهنگیان عضو موسسه بوده اند.

 

                                                                                                         دانلود فرم عضویت اختیاری