نمایندگی‌های استانی

شرح وظایف نمایندگی‌های استانی

از این رو در راستای تحقق هرچه بهتر اهداف و برنامه های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از جمله تولید و افزایش سرمایه و ثروت و به منظور تقویت بنیه مالی و معیشتی فرهنگیان عضو در حین خدمت و دوران بازنشستگی، ارائه خدمات و تسهیلات عادلانه و فراگیر و تشویق و ترغیب کلیه فرهنگیان و بازنشستگان به حمایت و مشارکت مؤثر در فعالیت های اقتصادی و همچنین کمک به توسعه بازار سرمایه و جذب نقدینگی و استفاده از آنها در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و نیل به بهره وری حداکثری از سرمایه اعضاء و سپرده گذاران، به استناد ماده ٤ اساسنامه، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تأسیس نمایندگی در مراکز استان ها کرده است.
نمایندگی های استانی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان پلی ارتباطی و دو سویه بین موسسه و فرهنگیان عضو در سراسر کشور عمل می کنند. بنابراین فرهنگیان سراسر کشور در هر زمان با مراجعه به نمایندگی های استانی علاوه بر اطلاع از وضعیت عضویت و سهم الشرکه خود می توانند انتقادات و پیشنهادات خود نسبت به عملکرد موسسه را به مدیران این مجموعه منعکس کرده و در جریان اطلاعات، فعالیت ها و سودآوری موسسه قرار گیرند.

 

اهداف تاسیس نمایندگی‌های استانی:

افزایش منابع موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با جذب اعضای جدید و افزایش حق عضویت و سپرده گذاری اعضاء
ایجاد و توسعه شبکه ارتباطی مطلوب با اعضاء در سراسر کشور به منظور بهبود نگرش آنها نسبت به فعالیت های موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و افزایش زمینه های مشارکت فعال آنها در برنامه ریزی ها، امور اجرایی و نظارت بر موسسه
شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری استانی با سودآوری پایدار
شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های استانی و منطقه ای برای توسعه فعالیت های سودآور موسسه
توسعه خدمات قابل ارائه به اعضاء در حوزه های بیمه ای، بانکی، رفاهی و مالی
توسعه تعاملات فی مابین موسسه و شرکت های تابعه و وابسته به آن با فرهنگیان و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان ها

 

موضوع فعالیت نمایندگی‌های استانی:

نمایندگی ها می توانند در همه زمینه های پیش بینی شده در اساسنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در سطح استان، ارائه پیشنهاد و شناسایی مصادیق کرده و پس از اعلام پیشنهادات و مصادیق به موسسه و صدور مجوز صرفاَ از طریق خود موسسه و یا یکی از شرکت های تابعه و یا وابسته به موسسه که مرتبط با موضوع فعالیت است آن را عملیاتی کنند اما شخصا وارد مراحل اجرایی نخواهند شد.

 

وظایف و اختیارات مدیر نمایندگی استانی صندوق ذخیره فرهنگیان:

* هماهنگی و ارتباط مستقیم با مدیر کل آموزش و پرورش و معاونین وی و رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان

* انجام کلیه اقدامات اجرایی لازم برای حسن اداره نمایندگی

* پیگیری برای افزایش عضویت و سپرده گذاری فرهنگیان شاغل و بازنشسته در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

* ارتباط مستمر با اعضاء و دریافت و بررسی نظرات و پیشنهادات آنها

* شناسایی زمینه ها و فرصت های جدید سرمایه گذاری در استان و پیشنهاد آنها به موسسه

* شناسایی زمینه های ارائه خدمات رفاهی حین خدمت به فرهنگیان استان

* نظارت مدیریتی بر اجرای پروژه های استانی مرتبط با شرکت های تابعه و یا وابسته به موسسه (با نظر مدیرعامل شرکت مربوطه) که از طریق پیمانکاران در استان به اجرا در می آید

* ارائه گزارش ماهانه و سالانه فعالیت ها به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان

* پیگیری جهت کسر اقساط بدهکاران عضو به موسسه و شرکت های تابعه آن

* فراهم کردن زمینه های اجرایی شدن طرح ها و پروژه های استانی با استفاده از توانمندی های موسسه و شرکت های تابعه و یا وابسته به آن

* تعامل و همکاری با شرکت های تابعه و یا وابسته موسسه مستقر در سطح استان

* نگهداری و تنظیم حساب تنخواه گردان نمایندگی براساس استانداردهای حسابداری

اطلاعات و آدرس نمایندگی‌های استانی