شرکت بازرسی مهندسی ایران

این گروه در سال ١٣٦٨ با هدف انجام بازرسی های عمیق و همچنین ارائه خدمات بازرسی فنی تاسیس گردید که از بدو تاسیس تاکنون در بسیاری از پروژه های ملی کشور خدمات گسترده خود را ارائه نموده است.

به اشتراک بگذارید