شرکت تامین مسکن فرهنگیان

شرکت تامین مسکن فرهنگیان به استناد تبصره یک ماده ۲ توافقنامه تاسیس صندوق مسکن فرهنگیان در تاریخ ۱۳۸۲/۳/۲۷ به شماره ثبت ۲۰۴۵۷۵ در تهران به ثبت رسید.

هدف اصلی شرکت طبق ماده ٢ اساسنامه بشرح ذیل تعریف شد:

« تهیه زمین، مشاوره، طراحی و احداث پروژه­های ساختمانی، مسکونی، عمرانی و احداث شهرک به منظور تأمین مسکن فرهنگیان بر اساس الگوهای جاری شورای اسلامی، مشارکت وانعقاد قرارداد در احداث و طرح­های نیمه­تمام دولتی، خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی و بنیادها تحت هر عنوان اعم از استیجاری، انبوه­سازی و غیره، واگذاری واحدهای ساخته شده به فرهنگیان و عنداللزوم به سایر اشخاص.

عقد قراردادهای لازم با مؤسسات دولتی، خصوصی، تعاونی، سایر نهادهای عمومی و بنیادها، سرمایه­گذاری در شرکت­های ساختمانی و تولید کنندگان مصالح ساختمانی وانجام کلیه عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی در ارتباط با ساخت مسکن انبوه، پیش­ساخته و فن­آوری ساخت مسکن و تأمین انواع مصالح ساختمانی، جذب مشارکت سرمایه­گذاران، کمک­های مردمی داخلی، خارجی و تحصیل وام و سایر تسهیلات از سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات کالاها و ماشین آلات مرتبط در راستای تحقق موضوع اهداف شرکت.»

شرکت ابتدا با عنوان صندوق مسکن فرهنگیان براساس توافقنامه مورخ ١٥ اردیبهشت ماه ١٣٨٠ وزارت آموزش و پرورش و وزارت مسکن و شهرسازی با مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت ساختمانی معلم(سهامی خاص) تشکیل شده است و طبق توافقنامه مذکور به شرکت تبدیل شده است.

به اشتراک بگذارید