شرکت خدمات بیمه ای امید آسایش و سرمایه ایرانیان

شرکت سهامی امیدآسایش و سرمایه ایرانیان در تاریخ ١٣٩١/١٠/٣٠ تحت شماره ٤٣٣٩٢٩ با نام شرکت امیدآسایش و سرمایه ایرانیان در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات به ثبت رسیده است.

آدرس: تهران میدان ونک ، خ ولیعصر، خ عطار ، پلاک١٠، طبقه ٣، واحد٣٠٢

تلفن: ٨٨٦٧٩٠١٧

نمابر: ٨٨٦٧٧٧٧٤

به اشتراک بگذارید