شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان

شرکت خدمات بیمه ای شرف اطمینان در سال ١٣٧٩ با مشارکت شرکت رفاه فرهنگیان، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق مرکزی امداد و تعاون و به نمایندگی از شرکت بیمه ایران تاسیس شد و درحال حاضر نیز سهامداران شرکت: موسسه ذخیره فرهنگیان؛ شرکت ساختمانی معلم؛ شرکت تامین مسکن فرهنگیان؛ شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان و صندوق مرکزی امداد و تعاون فرهنگیان می باشند.

سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ده هزار سهم ١٠٠٠٠٠ریالی با نام می باشد که کلا پرداخت شده است.

اهداف:

نهادینه کردن فرهنگ بیمه و گسترش کمی و کیفی این صنعت و آشنا کردن نسل جدید با فرهنگ بیمه
کمک به افزایش رفاه فرهنگیان و دانش آموزان و فراهم نمودن تسهیلات برای جامعه فرهنگیان کشور
گسترش پوشش بیمه ای در واحدهای آموزشی و اداری و رفاهی آموزش و پرورش
هماهنگی با موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در ارایه تسهیلات به فرهنگیان
مشارکت در اجرای کلیه طرح های بیمه ای ویژه فرهنگیان بر اساس توافق وزارت آموزش و پرورش شرکت سهامی بیمه ایران
آدرس: تهران خیابان دکتر شریعتی بالاتر از میرداماد روبروی متروی دکتر شریعتی کوچه شهید یاسر آهور پلاک ٤٣

تلفن: ٢٢٨٤٩٠٨٥ – ٢٢٨٤٣١٦٦
نمابر: ٢٢٨٥٥٢١٥

به اشتراک بگذارید