شرکت سرمایه گذاری فرآیند

شرکت سرمایه گذاری فرایند (سهامی خاص) درتاریخ ٣ آبان ١٣٧١ تحت شماره ۹۳۹۳۹ دراداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. با توجه به تعلق ۹۹٫۹ درصد سهام شرکت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت سرمایه گذاری فرایند جزو شرکت های تابعه موسسه است.

فعالیت های شرکت سرمایه گذاری فرایند
۱- جذب سرمایه های جدید اعضا —–> تنوع منابع مالی؛
۲- نگه داری بازنشستگان مطابق با تغییرات اساسنامه و اسناد بالادستی؛
۳- استفاده از ظرفیت های استانی مطابق با سند جامع افزایش کارآمدی؛
۴- کارت اعتباری متوازن؛
۵- ارائه خدمات حین خدمت به اعضا و تلاش در جهت اعتماد سازی اعضا؛
۶- اصلاح پروژه کارت فرهنگ با توجه به قرارداد منعقده، افزایش کارگزاران و تکمیل شبکه فروش مطابق با منزلت اعضا؛
۷- حل مشکل قانونی سهام داری بانک سرمایه با هماهنگی هیئت مدیره و شورای سیاستگذاری؛
۸- برنامه ریزی در جهت اجرایی شدن ماده ۸ اساسنامه مربوط به محاسبه خالص ارزش افزوده دارایی ها؛
۹- تجمیع دارایی های راکد شرکت سهامی عام در جهت پویایی نرخ بازدهی دارایی ها و …

به اشتراک بگذارید