هلدینگ سرمایه گذاری فرهنگیان

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان(سهامی خاص) در تاریخ ١٣٧١/٠٩/٠٣ تحت شماره ٩٣٩٣٩ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است؛ مرکزاصلی شرکت واقع درتهران خیابان وحیددستگردی-خیابان نفت شمالی-کوچه چهارم-پلاک ٨ (ساختمان کوثر) است. ضمناً با توجه به تعلق ٩٩/٩ درصد سهام شرکت به صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت جز واحدهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان می‌باشد.

شرکت های وابسته :

شرکت پلور سبز

شرکت ایران ارقام

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

شرکت بازرسی مهندسی ایران

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

شرکت میرداد

شرکت آلوپن

شرکت ماشین سازی اراک

به اشتراک بگذارید