شرکت شیمیایی لاوان

شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) به موجب توافقنامه امضاء شده مورخ ۱۳۸۳/۸/۴ فی ما بین سهامداران تاسیس و تحت شماره ۲۴۳۴۵۹ در تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع شرکت به طور اخص عبارتست از برنامه ریزی، تامین مالی، احداث، تملک، اداره و نگهداری یک کارخانه تولیدی و نیز تاسیسات مربوطه، که قرار است در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس در بندر عسلویه در جمهوری اسلامی ایران به منظور تولید آمونیاک و اوره احداث گردد، بازاریابی، فروش و توزیع محصولات به بازارهای داخلی و بین الملل اشتغال به کلیه فعالیت های فنی، مهندسی، مالی و تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع مربوط باشد.

به اشتراک بگذارید