شرکت صنایع پتروشیمی دنا

شرکت صنایع پتروشیمی دنا با محوریت تولید متانول با ظرفیت ۱۶۵۰ هزار تن در سال واقع در فاز ۲ پتروشیمی منطقه عسلویه

مکان: فاز ۲ عسلویه، بوشهر

نظام اجرایی پروژه: EP+C

مهندسی اصولی: تاپسوی دانمارک

پیمانکار مهندسی تفصیلی: پیدک

میزان سرمایه گذاری: ۴۸۱ میلیون دلار

به اشتراک بگذارید