شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایران (مفنا)

معرفی شرکت:

شرکت مفنا به منظور تولید انرژی های پاک از منابع تجدید پذیر فعالیت خود را از سال ١٣٩٥ در زیر مجموعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز نموده است.

موضوع فعالیت:

تولید انرژی های پاک از منابع تجدید پذیر با طراحی و ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک، نیروگاه های بادی، نیروگاه های خورشیدی، نیروگاه های آبی و نیروگاه های سیکل ترکیبی و همچنین توزیع، انتقال نیرو، دیسپاچینگ و مخابرات نیرو انرژی های پاک و تجدید پذیر و درنهایت بهینه سازی تولید و انتقال انرژی

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان عطار، شماره ١٠، طبقه ٣، واحد ٣٠٢

شماره تلفن: ٨٦٠٨٣١٢٤

به اشتراک بگذارید