شرکت پتروشیمی آریا

شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ با نام “شرکت ملامین سپید آریا (سهامی خاص)” تحت شماره۱۸۹۷ در اداره ثبت شرکت‎ها و مالکیت صنعتی معنوی منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ نام شرکت به پتروشیمی آریا تغییر یافته است و در حال حاضر جزء واحدهای فرعی شرکت پتروفرهنگ می باشد. مرکز اصلی شرکت در چابهار، جاده کنارک، جاده چابهار ایرانشهر، سایت پتروشیمی قطعات شماره ۷، ۶ ، ۵ PT ، قطعه اختصاصی ۳۴ میباشد.

به اشتراک بگذارید