شرکت پتروشیمی خراسان

شرکت سهامی پتروشیمی خراسان، بزرگ ترین مجتمع تولید محصولات پتروشیمی در شمال و شمال شرق کشور است. این مجتمع در سال ١٣٧١ در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی تاسیس و از تیرماه ١٣٧٥ با آغاز بهربرداری، رسما در شمار بنگاه های صنعتی و تولیدی کشور قرار گرفت.

موضوع فعالیت

تولید محصولات پتروشیمی شامل: آمونیاک، کود اوره و کریستال ملامین

خوراک / ظرفیت

خوراک اصلی مجتمع پتروشیمی خراسان گاز طبیعی است و از شبکه سراسری گاز کشور در خانگیران سرخس تامین می شود. ظرفیت تولیدی این شرکت شامل؛ ١٠٠٠ تن آمونیاک، ١٥٠٠ تن کود شیمیایی اوره و ٦٠ تن کریستال ملامین در روز است.

به اشتراک بگذارید