شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان

جواز تأسیس واحد GTX شرکت مهتاب پارسیان در سال ۱۳۹۴ از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده و زمین مورد نیاز طرح به وسعت ۱۳۱.۴ هکتار نیز واگذار گردیده است. طرح مذکور که در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در استان هرمزگان واقع‌شده، بر آن است تا با توسعه صنایع پایین‌دستی متانول و پروپیلن و اتیلن و همچنین تکمیل زنجیره ارزش‌ آن‌ها گامی بلند در جهت اعتلای صنعت پتروشیمی کشور بردارد.

شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۶ به شماره ثبت ۱۶۸۱ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۷۵۲۷۹ و با سرمایه شرکت ۱۰ میلیارد ریال به ثبت رسیده است.

به اشتراک بگذارید