شرکت پژوهش و نوآوری

شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی در سال ١٣٦٩ فعالیت خود را با طراحی نظام جامع انفورماتیک وزارت آموزش و پرورش آغاز کرد و متعاقب آن تولید ، پیاده سازی و عملیاتی نمودن سیستم های نرم افزاری نظام جامع مشتمل بر سی و سه سیستم یکپارچه را در سراسر کشور آغاز نمود. این سیستم ها کلیه امور آموزشی دانش آموزان مدارس سراسر کشور و امور اداری بیش از یک میلیون نفر کارکنان شاغل در آموزش و پرورش را از بدو استخدام تا پایان بازنشستگی در کل کشور تحت پوشش قرار داده اند . همچنین کلیه امور مالی ، صدور ابلاغ ، آمارگیری و کنترل عوامل آموزشی کشور توسط این سیستم ها به صورت مکانیزه انجام می شود . شرکت پژوهش و نو آوری صنایع آموزشی در حال حاضر به عنوان یکی از شرکت های نرم افزاری مطرح کشور در حوزه تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی دارای رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک است . اکنون تولیدات شرکت علاوه بر وزارت آموزش و پرورش در بیش از دویست سازمان دولتی پیاده سازی شده است و با کمک متخصصین وکارشناسان مجرب پشتیبانی می شوند . بر پایه تجارب چندین ساله و بر اساس پژوهش های مستمر در حوزه تولید نرم افزار های کاربردی ، در سال های اخیر ، شرکت موفق به طراحی و تولید محصولات نوین با جدیدترین تکنولوژی ها و متدولوژی های روز صنعت نرم افزار شده است که چند نمونه از آنها عبارتند از:

نرم افزار EMIS وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان
نرم افزارجامع اتوماسیون اداری یارا با ویژگی فرآیند گرا
نرم افزار پایگاه اطلاعات خزانه
نرم افزار مدرسه الکترونیک دانا
نرم افزار سیستم حقوق
نرم افزار سیستم پرسنلی
طراحی و تولید بیشتر سیستم های مربوط به راه حل جامع سازمان الکترونیک به انجام رسیده و مراحل اجرای آزمایشی خود را طی می کند که امید است با نهایی شدن این پروژه شرکت بتواند نقشی موثر در تحقق دولت الکترونیک ایفا نماید

به اشتراک بگذارید