شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در تاریخ ١٠ مهرماه ١٣٨٤ با سرمایه ٢٠ میلیارد ریال به شماره٢٥٥٩٠ در اداره ثبت اصفهان پس از اخذ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسید و فعالیت خود را در بازار سرمایه به عنوان کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار در تاریخ ٢٨ آبان ماه ١٣٨٤ آغاز کرد و در رتبه بندی سازمان بورس واوراق بهادار موفق به کسب رتبه الف در بخش اوراق و رتبه ب در بخش کالا گردیده است.

موضوع فعالیت
– خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل سهام، اوراق مشارکت، حق تقدم سهام و اختیار معامله و قراردادهای آتی برای دیگران و به حساب آ نها یا به نام و حساب خود
– معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا برای دیگران و به حساب آنها، بازارسازی و بازارگردانی اوراق بهادار و کالاهای پذیرفته شده
– معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس انرژی برای دیگران و به حساب آنها
– مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری
– نمایندگی ناشر برای ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوزعرضه
– بازاریابی برای فروش اوراق بهادار و سبدگردانی آنها
– مشاوره در زمینه های قیمت گذاری، روش عرضه ،فروش و طراحی اوراق بهادار
– مدیریت ریسک
– ادغام ، تملک ، تغییر و تجدید ساختار سازمانی ، مالی و طراحی و تشیکل نهادهای مالی

خدمات
ارائه خدمات خرید و فروش سهام از طریق تمامی ایستگاه های معاملاتی شرکت
– ارائه تحلیل های اقتصادی و اطلاعات مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در سایت شرکت
– ارایه خدمات خرید و فروش اینترنتی برای مشتریان
– ارایه خدمات سبدگردانی (برای سهامدارانی که تمایل به مدیریت سبد سهام خود توسط مدیران حرف های دارند)
– ارائه خدمات معاملات برخط ( آنلاین ) به منظور انجام معاملات اوراق بهاداد و آتی.
– ارائه خدمات معاملات کالایی در تمامی رینگ های معاملات بورس کالا.
– ارائه خدمات صندوق مشترک سهام
– ارائه خدمات عرضه و پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس و کالا.

به اشتراک بگذارید