شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه تحت شماره ٣٠٨٣٩٣ در تاریخ ٣ مهر ١٣٨٦ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

سرمایه فعلی شرکت ٨٠٠ میلیارد ریال می باشد.

نوع شرکت و موضوع فعالیت:

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه از نوع سهامی خاص میباشد.

١- احداث مجتمع های تولید شیمیائی و پتروشیمی
٢- انجام فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات و واردات محصولات شیمیائی و محصولات تولیدی
٣- ایجاد شرکتهای فرعی و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور
٤- قبول نمایندگی و اعطای نمایندگی برای فعالیت های مرتبط به موضوع شرکت
٥- اخذ اعتبارات وتسهیلات ریالی و ارزی برای تسریع فعالیت های تولیدی و تجاری شرکت
٦- انجام خدمات مهندسی تعمیر، نگهداری و بهره برداری از واحدهای احداث شده در داخل و خارج از شرکت و خرید کلیه سهام های شرکت تولیدی

به اشتراک بگذارید