هلدینگ سرمایه‌گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس

شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس در راستای سیاست های صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس مصوبه هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره  739 مورخ 20 اسفند 1397 به شرکت هلدینگ خدماتی تدبیرگران اطلس تغییر نموده و در حال حاضر به عنوان هلدینگ فعالیت خود را آغاز نموده است. به همین منظور شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس کل سهام خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان منتقل نمود. لازم به ذکر است در تاریخ آبان ماه 1398 نقل و انتقال سهام و تغییرات صورت پذیرفته در خصوص سهام شرکت های زیرمجموعه در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته است.

شرکت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس، به عنوان هلدینگ خدماتی صندوق ذخیره فرهنگیان فعالیت می نماید. این هلدینگ، از نظر ترکیب سبد دارایی ها، جزو هلدینگ های چند رشته ای  (چند کسب و کاره غیرهمگون) دسته بندی می شود؛ یعنی در دو یا چند صنعت متفاوت فعالیت نموده و شرکت های تابعه آن، کالا یا خدماتی تولید می کنند که از نظر تکنولوژی، محصول و فرایند کسب و کار متفاوت هستند و ممکن است مکمل یکدیگر نباشند.

شرکت تدبیرگران اطلس با استفاده از توان مدیریتی و سرمایه های در اختیار خود در بخش های مختلفی همچون ساختمان سازی، تولید تجهیزات آموزشی، حمل و نقل هوایی (در آینده نزدیک)، تولید نرم افزارهای تخصصی، بیمه، گردشگری و … با هدف و رویکرد خدمت رسانی به فرهنگیان فعالیت می کند.

به اشتراک بگذارید