شورای معاونان(ستاد و هلدینگ‌ها)

دکتر حمیدرضا نجف‌پور

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سید مهدی عالی‌نژاد
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی
دکتر مسعود زاهدی اول

معاون مالی و سرمایه انسانی
دکتر علیرضا فتحی‌نیا

معاون امور شرکت‌ها
دکتر علی یاری

مشاور مدیرعامل و سرپرست هلدينگ انرژى سپهر
دکتر داریوش خدادادی

مدیرعامل هلدینگ تدبیرگران اطلس
مهندس رضا عاصم نخجوانی

مدیرعامل هلدینگ سرمایه‌گذاری فرهنگیان

مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ
دکتر مرتضی رحمان‌زاده

سرپرست هلدینگ ساختمانی معلم
دکتر حمید روحانی

مدیر روابط عمومی

مدیر حوزه مدیرعامل
ابراهیم لطفی

مدیر خدمات مدیران

سرپرست مدیریت حقوقی
دکتر غلامرضا بیگلرخانی

مدیر حسابرسی داخلی

رئیس بازرسی ویژه مدیرعامل موسسه
مهندس حمیدرضا عسگری

مدیر فناوری اطلاعات