فرهنگیان بازنشسته عضو صندوق می‌توانند از طریق «سوپر اپلیکیشن فرهنگیان» به نشانی: szf.satpay.ir و «وب سایت صندوق» به آدرس www.szf.ir و یا به طور مستقیم از طریق آدرس mb.szf.ir برگ موقت سهام ارزش مالکانه خود را مشاهده و دریافت نمایند.

توجه: برگ سهام برای اعضای بازنشسته صادر شده و عزیزان شاغل در زمان بازنشستگی سهام خود را دریافت می کنند.

برگ موقت سهام شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ و محل تولد بازنشسته و تعداد سهامی است که در این مرحله به وی تعلق گرفته است. ارزش اسمی این سهام مطابق قوانین سازمان بورس 1000 ریال می باشد. (ارزش واقعی سهام پس از طی مراحل فنی و اجرایی و واگذاری آن به فرهنگیان بازنشسته بر اساس ساز و کارهای بازار سرمایه و پس از کشف قیمت مشخص خواهد شد.)

ارزش اسمی هر سهم طبق قوانین و مقررات مترتب بر بازار بورس، 1000 ریال است اما ارزش واقعی هر سهم زمانی مشخص خواهد شد که شرکت سرمایه‌گذاری سهند، وارد بورس شده و سهام با ارزش ذاتی آن از مکانیزم بازار بورس قابلیت انتقال و نقدشوندگی داشته باشد. با توجه به عدم قطعیت فعلی انتقال سهام به اعضا و صدور برگ موقت، نقل و انتقال مالکیت تا زمان صدور برگ اصلی سهام وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به منظور صیانت و حفاظت از سهام موقت منتشره، این برگ سهام قبل از ورود به تابلوی بورس، غیر قابل معامله است.

در مرحله اول تخصیص سهام ارزش مالکانه حدود 870 هزار نفر از اعضای صندوق که تا پایان اسفند 1401 بازنشسته شدند،می توانند برگ موقت سهام خود ر ا دریافت کنند.

در خصوص برگ موقت سهام افرادی که پس از این تاریخ بازنشسته شده‌اند به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شرکت سرمایه‌گذاری سهند یک نهاد مالی است و با توجه به ماهیت موضوع فعالیت آن و الزامات بورس، قابلیت فعالیت در بازار سرمایه را دارد. بر اساس جدول تقویمی و نقشه راه شرکت‌های ابواب جمعی به تفکیک سه گروه (بورسی، غیربورسی، هلدینگی) وارد شرکت سرمایه‌گذاری سهند شده و به نسبت مقرر، سهام این شرکت‌ها بین اعضاء توزیع و تخصیص می‌یابد.

تعداد سهام تخصیص یافته به هر عضو متفاوت است. در این مرحله کمترین تعداد سهم از یک تا بیشترین تعداد آن حدود 22 هزار سهم تعلق گرفته است. در خصوص تعداد سهم هر بازنشسته از دارایی‌های صندوق، مدت عضویت و مبالغ واریزی آن فرد به صندوق در طول دوره عضویت، مبنای محاسبه خواهد بود.

محاسبه ارزش مالکانه هر عضو بر اساس روش‌های علمی دقیق انجام شده است. در این راستا، ابتدا واریزی‌های اعضا بر اساس شاخص تورم ماهانه بانک مرکزی محاسبه شده و سپس، نسبت یا درصد تخصیص مالکیت دارایی‌های موسسه به هر نفر تعیین شده است. در نهایت به نسبت سهامی که در هر مرحله به بازنشستگان تخصیص پیدا می‌کند، تعداد سهام هر عضو مشخص می‌شود.

از آنجا که ارزش مالکانه هر عضو بر اساس میزان واریزی و مدت عضویت او در صندوق محاسبه می‌شود، افرادی که مدت طولانی‌تری عضو صندوق بوده و یا مبالغ بیشتری به صندوق واریز کرده‌اند سهام بیشتری به آنها تعلق خواهد گرفت. افراد بازنشسته به نسبت عملکرد مالی خود در گذشته، سهام تخصیص یافته را دریافت می‌کنند اما افراد شاغل هنوز امکان افزایش میزان واریزی ماهیانه خود به صندوق ر ا تا سقف 5 درصد دارند و می‌توانند از این فرصت جهت بهره‌مندی ا ز تعداد سهام بیشتر در زمان بازنشستگی استفاده کنند.

فرآیند و فرمول محاسبه و تخصیص ارزش مالکانه مبتنی بر متدهای علمی، کار کارشناسی و همچنین نظارت نمایندگان اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در شفافیت کامل انجام گرفته است و این فرآیند به صورت مداوم برای رفع ایرادات احتمالی مورد بازبینی قرار می ‌گیرد. در تحقق این هدف مهم، طی حکمی از سوی مدیرعامل موسسه، محمدحسن صدقی معلم سرشناس و منتخب عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و عضو با سابقه کمیته عالی ارزش مالکانه به عنوان دبیر کمیته منصوب شد.

طبق محاسبات اولیه، مدت زمان اجرای کامل این طرح و تخصیص کامل سهام ار ز ش مالکانه به باز نشستگان، سه سال برآورد شده اما ممکن است ریسک‌های سیستماتیک مترتب بر آن، تقویم زمانی ر ا دچار تغییرات کند. فرهنگیان توجه داشته باشند که این طرح به صورت مرحله ‌ای و تدریجی اجرا می ‌شود.

با توجه به اینکه مقرر شده که شرکت سرمایه‌گذاری سهند بورسی شود و سهام با ارزش ذاتی آن از مکانیزم بازار بورس قابلیت انتقال و نقدشوندگی داشته باشد، لذا با توجه به عدم قطعیت فعلی انتقال سهام به اعضاء و صدور برگه موقت، نقل و انتقال مالکیت تا زمان صدور برگ اصلی سهام وجاهت قانونی ندارد. بنابراین به جهت صیانت و حفاظت از سهام موقت منتشره، تا قبل از ورود به تابلوی بورس، غیرقابل معامله تلقی شده است.

با توجه به الزامات سازمان بورس، نقل و انتقال سهام در آینده صرفا با کدبورسی قابل انجام است، بنابراین توصیه می‌شود باز نشستگانی که هنوز کد بورسی دریافت نکرده و یا در سایت موسسه درج ننموده‌اند، جهت تملک سهام خود به صورت قانونی در موعد مقرر، هر چه سریعتر نسبت به اخذ کد بورسی و درج در سامانه صندوق اقدام نمایند. روش دریافت کدبورسی و ثبت آن در سامانه، در وب سایت صندوق و در صفحه ثبت کدبورسی با جزییات کامل تشریح شده است.

با توجه به اینکه هنوز کلیه دارایی‌های موسسه ارزش‌گذاری رسمی نگردیده‌اند، لذا نمی‌شود جمع کل دارایی‌ها را دقیق عنوان نمود. تقسیم سهام افراد بر اساس نسبت و درصدی است که در کارنامه اعضاء درج شده و محاسبات آن برای کسر مدت عضویت و جریانات واریزی با احتساب نرخ تورم ماهانه بانک مرکزی می‌باشد.

در این مرحله حدود 10 درصد از دارایی‌های صندوق در قالب سهام شرکت سرمایه‌گستر سهند به باز نشستگان اختصاص پیدا کرده است و این فرآیند تا تخصیص و واگذاری سایر دارایی‌های موسسه ادامه خواهد یافت. مراحل و فازهای بعدی طرح ارزش مالکانه از طریق بورسی شدن دارایی‌های موسسه و محاسبه ارزش مالکانه اجرا خواهد شد.

طبق محاسبات اولیه، مدت زمان اجرای کامل این طرح و تخصیص کامل سهام ارزش مالکانه به بازنشستگان، سه سال برآورد شده اما ممکن است ریسک‌های سیستماتیک مترتب بر آن، تقویم زمانی را دچار تغییرات کند. فرهنگیان توجه داشته باشند که این طرح به صورت مرحله ‌ای و تدریجی اجرا می ‌شود.

هدف از اجرای طرح ارزش مالکانه، تخصیص و واگذاری سهم کامل هر بازنشسته عضو از دارایی‌های صندوق است اما با توجه به اینکه هنوز کلیه دارایی‌های موسسه ارزش‌گذاری رسمی نشده‌اند، اجرای این طرح به صورت مرحله‌ای و تدریجی خواهد بود. در مرحله اول حدو د 10 درصد از دارایی‌ها ارزش‌گذاری شده و سهام بازنشستگان تخصیص یافته است. به موازات عملیات تخصیص سهام در این مرحله، سایر دارایی‌های صندوق نیز در فرایند بورسی‌شدن و ارزش‌گذاری قرار گرفته و به ترتیب اولویت منافع برای اعضا وارد سبدهای تخصیص بعدی می‌شوند.

سهام ارزش مالکانه به همه اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان تعلق می‌گیرد اما در این مرحله، این سهام صرفا به اعضای بازنشسته تخصیص می‌یابد و سهام اعضای شاغل به دلیل تدوم واریزی ماهانه، تا زمان بازنشستگی نزد صندوق بوده و بر ارزش آن افزوده خواهد شد. این مورد در بند 2 اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان مورد اشاره قرار گرفته است.

سهام ارزش مالکانه به همه فرهنگیانی که حداقل یک ماه عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بوده‌اند تعلق می‌گیرد، بنابراین وراث اعضای متوفی می‌توانند نسبت به طی فرآیندهای قانونی و دریافت سهام اقدام کنند. شایسته است وراث محترم ضمن پیگیری مراحل تخصیص سهام ارزش مالکانه، آمادگی دریافت این سهام را داشته باشند. سازوکار این فرآیند در زمان مقرر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

با توجه به اینکه بازار سرمایه ذاتاً پر ریسک است و عموماً نگهداری سهام در دیدگاه بلند مدت عمدتاً پربازده بوده است.

هرچند عملیات تخصیص توسط یک تیم حرفه‌ای بازار سرمایه و فناوری اطلاعات انجام شده اما خطای سیستمی احتمالی غیرقابل پیش‌بینی است لذا همین فرآیند تدریجی و مستمر تخصیصی، متضمن اصلاحات آتی و تعدیل تخصیص در مراحل بعدی اعضاء می‌گردد.

همه فرهنگیان محترم که از سیستم آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند، می‌توانند عضو موسسه شوند با این تفاوت که به اعضای رسمی و پیمانی سهم دولت تعلق می‌گیرد.

 

بهره مندی از سهم دولت به میزان سهم واریزی عضو، سود سهم عضو، سود سهم دولت و همچنین تسهیلات ارائه شده از طریق موسسه و شرکت های تابعه از قبیل کالا و خودرو لیزینگی، بیمه شخص ثالث اقساطی، تورهای مسافرتی اقساطی و …

 

اعضا محترم می توانند از طریق وب سایت صندوق ذخیره فرهنگیان به آدرس www.szf.ir و یا تلفن گویا (در هر زمان) با دریافت صورتحساب، از وضعیت حساب خود اطلاع حاصل کنند.

 

بله، اعضا می توانند نسبت به تکمیل فرم شماره ٤ درخواست استمرار عضویت داده و آن را به موسسه ارسال کنند.
در دوره استمرار عضویت واریز سهم عضو و سهم دولت امکان پذیر نبوده و اعضا صرفا از سود سالانه فعالیت‌های اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان بهره مند می شوند که با توجه به سرمایه گذاری های گسترده موسسه، این میزان سودآوری در سال های آتی چشمگیر است.

تسویه با کل اعضای خروجی ( انصرافی، بازنشسته، فوتی، از کار افتاده و بازخرید) بعد از گذشت یک ماه پس از دریافت اطلاعات انجام می‌شود.

 

فرهنگیان شاغلی که به هر دلیل از عضویت در موسسه انصراف می‌دهند، می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به عضویت مجدد در موسسه اقدام کنند.
از آنجایی که سابقه عضویت در موسسه بر میزان دریافتی فرهنگیان تاثیرگذار است، از فرهنگیان عزیز تقاضا می‌شود حتی‌الامکان تا زمان بازنشستگی از عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان انصراف ندهند.