اخبار 10 مرداد, 1397 10:20 ق.ظ
اخبار 10 مرداد, 1397 10:20 ق.ظ

واریز 53 میلیارد به حساب فرهنگیان بازنشسته اردیبهشت 97

حدود 53 میلیارد ریال سهم الشرکه به حساب فرهنگیانی که از دوم فروردین تا اول اردیبهشت ماه 1397 به افتخار بازنشستگی نائل آمدند واریز شد؛ از ابتدای تاسیس موسسه تاکنون بیش از 2272 میلیارد تومان به حساب فرهنگیان بازنشسته واریز شده است.

حدود 300 نفر از فرهنگیان محترم عضو موسسه در فروردین بازنشسته شده و سهم الشرکه خود شامل سهم عضو، سهم دولت و سود ناشی از فعالیت های اقتصادی را دریافت کردند. سهم الشرکه اعضای انصرافی، بازخرید و از کار افتاده نیز به حساب آنها واریز و در خصوص اعضای متوفی نیز طبق قانون عمل می شود.
لازم به ذکر است که میانگین سودآوری سالانه صندوق ذخیره فرهنگیان در طول ٢٢ سال گذشته حدود ١٧ درصد بوده است، به طوری که بیش از ٦٠ درصد از مبلغ سهم الشرکه پرداخت شده به بازنشستگان مربوط به سودآوری ناشی از فعالیت های اقتصادی موسسه و ٤٠ درصد آن نیز مجموع واریزهای اعضا و دولت بوده است.
این رقم تمام دریافتی فرهنگیان بازنشسته مذکور نیست زیرا سود سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١٣٩٦ نیز پس از تقسیم سود در بین اعضا، به حساب این عزیزان واریز و به حساب فرهنگیان عضو نیز منظور می شود. بنابراین لازم است فرهنگیان بازنشسته، حساب بانکی مرتبط با صندوق ذخیره فرهنگیان را برای واریز سود در مراحل بعد فعال نگه دارند.
سهم الشرکه فرهنگیان بازنشسته به حساب های آنها در بانک سرمایه و سهم الشرکه اعضای بازخرید، ازکار افتاده، انصرافی و متوفی به حساب آنها در بانک ملی واریز شده است.

پرداخت بیش از 2272 میلیارد تومان سهم الشرکه به بازنشستگان
فرهنگیان عضو موسسه سه ماه پس از بازنشستگی، سهم الشرکه خود را دریافت می کنند.
از ابتدای تاسیس موسسه تا کنون بیش از 2272 میلیارد تومان به حساب فرهنگیان بازنشسته واریز شده که حدود 760 میلیارد تومان آن (بیش از 33 درصد کل واریزی ها) مربوط به بازنشستگان مهرماه ١٣٩٥ تا اردیبهشت ماه 1397بوده است.
همچنین پرداخت به‌موقع سهم الشرکه بازنشستگان فرهنگی عضو، نشانه عمل موسسه به تعهداتش در قبال اعضا است. به طوری که تاکنون حدود 290 مورد پرداخت سهم الشرکه و سود سالیانه به طور منظم در فاصله حداکثر سه ماه پس از بازنشستگی به حساب این عزیزان واریز شده و این روند همچنان ادامه دارد. بنابراین نمی توان نقش صندوق ذخیره فرهنگیان در معیشت فرهنگیان به ویژه بازنشستگان را نادیده گرفت.

برخورداری معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان از سهم دولت تا سقف پنج درصد
در همین حال پس از تصویب سهم دولت در برنامه ششم توسعه (ماده ٨٥) و ایجاد زیرساخت های لازم در راستای بهره مندی اعضای موسسه از سهم کامل دولت، برای نخســتین بار امکان بهره مندی از این سهم تا ســقف پنج درصد فراهم شده است، فرهنگیان عزیز می توانند از این فرصت بی نظیر استفاده کنند.
همچنین با پیگیری و تلاش مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان و مقامات وزارت آموزش و پرورش، بخشنامه شماره ١٧٧١١٠/٧٠٠ مورخ ٢٥/٩/١٣٩٦ با موضوع افزایش حق عضویت ماهانه برای کلیه ادارات آموزش و پرورش در استان ها ارسال شد تا پس از گذشت دو دهه، فرهنگیان بتوانند به صورت کاملا اختیاری از سهم دولت تا سقف ٥ درصد برخوردار شوند.
از آنجایی که طبق قانون دولت موظف است هر ساله معادل واریزی ســهم اعضا تا سقف ٥ درصد به حساب موسسه واریز کند، فرهنگیان عضو موسسه به هر میزان که کمتر از ٥ درصد حق عضویت پرداخت کنند معادل آن از ســهم دولت محروم خواهند شــد که در میزان دریافتی آنها در زمان بازنشستگی کاملا تاثیرگذار است.
متاسفانه در طول سال های فعالیت موسسه سهم واریزی اعضا با ســیر کاهشی روبرو شده و در حال حاضر به ١٢/١ درصد حقوق و مزایای آنها رســیده که به معنی از دست رفتن بخش قابل توجهی از سهم دولت در طول بیش از دو دهه فعالیت موسسه بوده است.
از این رو احیای قاطع سهم دولت در برنامه ششم توسعه (حداقل تا سال ١٤٠٠) این فرصت را به فرهنگیان عضو می‌دهد که معادل ٥ درصد از حقوق و مزایای واریزی خود را نیز از دولت دریافت کنند که به معنی سودآوری ١٠٠ درصدی سرمایه گذاری فرهنگیان و همچنین بهره مندی آنها از سودآوری و خدمات حین خدمت مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است.

تگ ها

به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − شش =

پست های مرتبط