یوسف نوری

ريیس هیات امنا
  • مدیر سازمان‌های مردم نهاد و خیرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید بهشتی
  • مدیر تامین مالی گروه پتروشیمی‌های خط اتیلن مرکز و عضو هیات مدیره پتروشیمی جهرم
  • مشاور اقتصادی و بودجه پارک علم و فناوری پردیس ریاست جمهوری
  • رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش
  • عضو هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان کشور
  • مدیرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش
  • معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت آموزش و پرورش شهر تهران و ایلام
  • معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش ایلام
مشاهده پروفایل

اعضای هئیت امنا

سعید عسگری

نایب رییس هیات امنا

مرتضی حاجی

عضو هیات امنا

حسین مظفر

عضو هیات امنا

سیدحسین شبیری

عضو هیات امنا

لیلا نظرپور

عضو هیات امنا

محسن مسعودی

عضو هیات امنا

امین اله سالاری

عضو هیات امنا