علیرضا کاظمی

ريیس هیات امنا
  • معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش
  • عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
  • مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
  • عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی واحدتایباد
  • معاون پژوهش و برنامه‌ریزی منابع انسانی آموزش وپرورش خراسان رضوی
  • معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده ثامن الحجج
  • رییس گروه معارف دانشگاه فرهنگیان مشهد
مشاهده پروفایل

اعضای هئیت امنا

حسین مظفر

عضو هیات امنا

سیدحسین شبیری

عضو هیات امنا

لیلا نظرپور

عضو هیات امنا

محسن مسعودی

عضو هیات امنا

امین اله سالاری

عضو هیات امنا

مرتضی حاجی

عضو هیات امنا