اعضای هئیت مدیره

سید عبدالمجید فرجی

رئیس هیات مدیره

حمیدرضا نجف پور کردی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شمس الدین نیکمنش

نائب رئيس هیات مدیره

مهدی پندار

عضو هیات‌مدیره

هوشنگ عمرانى كلوچه

عضو هيات مديره