اخبار 16 دی, 1399 9:18 ق.ظ
اخبار 16 دی, 1399 9:18 ق.ظ

شماره 7-8 – ۱۳۹2

توضیحات: “دکتر غندالی راه آینده را ترسیم کرد: محصولات ماشین سازی اراک در فراسوی مرزها”
“رفع تحریم و صندوق ذخیره فرهنگیان”
“گزارش هم افزا از مجامع عمومی شرکت های تابعه”
“برگی از انتصابات در صندوق ذخیره فرهنگیان”
“دیدار تشکل های صنفی فرهنگی سراسر کشور با دکتر غندالی”

به اشتراک بگذارید

امکان ثبت نظر وجود ندارد.

پست های مرتبط