حسنعلی نیک زاد

مدیر بودجه شرکت‌ها
سوابق اجرایی
  • مدیر بودجه شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان
  • عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت تجهیزات مدارس ایران
  • مدیرکار حسابرسی مستقل، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی های ویژه و ارزیابی سهام در مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام
  • سرپرست ارشد حسابرسی در مؤسسه حسابرسی بهمند و دیگر موسسات حسابرسی
  • مدیر حسابرسی داخلی گروه بهمن و کلیه شرکت‌های تابعه
  • جانشین مدیر مالی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان
  • عضو مستقل مالی کمیته های حسابرسی شرکت های هلدینگ صبا تامین، به پرداخت ملت، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران و شرکت تولیدی میرداد
  • مسئول مالی حوزه صدای سازمان صدا و سیما

سوابق تحصیلی
  • فوق لیسانس حسابداری
  • کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

اطلاعات بیشتر