حسن حیدری فر

معاون مالی و سرمایه انسانی
سوابق اجرایی
  • مدیر خدمات مدیران سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران
  • مدیرعامل شرکت واگن سازی پارس
  • قائم مقام مدیرعامل شرکت ماشین سازی پارس
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سایپایدک
  • مشاورمدیرعامل شرکت ایران خودرو
  • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ایساکو
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
  • مدیر خدمات مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان
  • رئیس هیأت مدیره هلدینگ تدبیرگران اطلس

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی تعاون و تامین اجتماعی

اطلاعات بیشتر