حسن روشنی

سرپرست خدمات مدیران
سوابق اجرایی
 • مشاور مدیرعامل و معاون حراست بانک اقتصادنوین
 • مشاور مدیرعامل بانک انصار آذربایجان غربی
 • عضو هیات مدیره شرکت عمرانی کوثر تبریز
 • عضو هیات مدیره کارخانه قند پیرانشهر
 • عضو هیات مدیره تراکتورسازی ارومیه
 • معاون جذب منابع و مشاور مدیرعامل بانک مهر اقتصاد آذربایجان غربی
 • مدیر موسسه مسکن بنیاد تعاون آذربایجان غربی
 • عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی شرکت توشه تجارت بنیاد تعاون آذربایجان غربی
 • عضو خبره در مجمع خبرگان بانکی کشور
 • عضو کارگروه رفع موانع تولید در استان آذربایجان غربی

سوابق تحصیلی
 • دانشجوی دکترای DBA

اطلاعات بیشتر

 

داوری در اختلافات و دعاوی حقوقی با پروانه رسمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری

مدیریت یا مشاوره در مجموعه‌های اقتصادی بزرگ با الگوی ابتکاری اخلاقی – کوانتومی

محقق و مدرس مباحث مدیریتی به ویژه مدیریت رفتار فردی و رفع چالش‌های مرتبط

شناسایی و مدیریت توانمندی‌های غالب سرمایه‌های انسانی (استعدادها و مهارت‌ها)

مشاوره و تدریس در خصوص توسعه انگیزش و کارایی سرمایه‌های انسانی

طراحی و انجام ملاک شایسته سالاری سرمایه‌های انسانی

مشاوره و تدریس در مباحث اعتباری و عقود اسلامی