حسن محمودی

مدیر امور مجامع و سهام
سوابق اجرایی
  • مدیر امور مجامع صندوق ذخیره فرهنگیان
  • معاون امور مالی و اداری سرمایه‌گذاری نگین گردشگری ایرانیان
  • حسابرس ارشد مؤسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
  • سرپرست گزارشات مدیریت و امور مجامع شرکت بازرگانی ایدرو
  • مدیر مالی کاغذ سازی کهریزک
  • مدیر پروژه شرکت همکاران سیستم

سوابق تحصیلی
  • فوق لیسانس مدیریت مالی

اطلاعات بیشتر