حسین نورانی نژاد

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
سوابق اجرایی
 • مدیر روابط عمومی و بازاریابی شرکت توسعه انرژی متین
 • رئیس روابط عمومی شرکت رایان سایپا
 • مدیر اجرایی انجمن مدیریت پروژه ایران
 • مسئول روابط عمومی SID جهاد دانشگاهی
 • کارشناس روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری
 • رئیس روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران
 • مدیر فرهنگی و هنری معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 17 تهران
 • مدیر آموزش معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 17 تهران
 • خبرنگار و دبیر سرویس خبرگزاری ها و روزنامه ها

سوابق تحصیلی
 • فوق لیسانس حقوق بشر و دموکراتیزاسیون
 • لیسانس مدیریت بازرگانی

اطلاعات بیشتر