حمیدرضا عسگری

سرپرست فناوری اطلاعات
سوابق اجرایی
 • کارشناس ارشد زیرساخت و مسئول فناوری اطلاعات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • مدیر فنی، شرکت تجارت الکترونیک سرمایه
 • رئیس گروه راهبری و نگهداری زیرساخت، شرکت ایران ارقام
 • رئیس واحد زیرساخت در شرکت پرداخت نوین آرین
 • رئیس واحد شبکه و زیرساخت – شرکت پرداخت نوین آرین
 • کارشناس ارشد شبکه – شرکت پرداخت نوین آرین
 • کارشناس – شرکت پرایم
 • ادمین شبکه – شرکت ویستانت
 • ادمین شبکه – وزارت نیرو (معاونت انرژی)
 • ادمین شبكه محلي و سايت كامپيوتر مركز كامپيوتر نيروي دريايي بندرعباس
 • ادمین شبكه محلي معاونت هماهنگي استانها – وزارت راه و ترابري
 • راه اندازي و نگهداری شبكه دانشكده مكانيك و کامپیوتر – دانشگاه صنعتي اميركبير

سوابق تحصیلی
 • دوره MBA از مدرسه کسب و کار ماهان
 • کارشناسی کامپیوتر گرایش سخت افزار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات بیشتر