حمیدرضا نجف پور کردی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
سوابق اجرایی
  • عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل بانک قوامین
  • ریاست هیات مدیره شرکت سایان کارت(PSP )
  • معاونت اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد
  • ریاست هیات مدیره شرکت لیزینگ آینده نگر مهر
  • معاونت مالی و بودجه بانک مهر اقتصاد
  • عضو هیات سرپرستی موسسه اعتباری نور با حکم رئیس کل بانک مرکزی
  • رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی پرتو نور (هلدینگ معادن، پتروشیمی، ساختمانی و کشاورزی)

سوابق تحصیلی
  • دکتری مدیریت سیستم‌ها
  • کارشناسی ارشد حسابداری

اطلاعات بیشتر