حمیدرضا پرنیان

مدیریت نظارت و ارزیابی
سوابق اجرایی
 • مدیر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های صندوق ذخیره فرهنگیان
 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیوان
 • مدیر پروژه ملی هوش تجاری شستا
 • مدیر سامانه های سازمانی شستا
 • عضو هیأت مدیره شرکت بهینه سازان نو اندیش
 • عضو هیأت مدیره شرکت بازرسی مهندسی ایران
 • رئیس هیأت مدیره شرکت شبکه گستر پادرا ( توابع شستا )
 • عضو هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک سیوان
 • مدیر SBU یادگیری الکترونیکی مگفا ( توابع ایدرو )
 • مشاور اجرایی سازمان اداری مجلس شورای اسلامی

سوابق تحصیلی
 • دکتری مدیریت کسب و کار

اطلاعات بیشتر