سیدحسین شبیری

عضو هیات امنا
سوابق اجرایی
  • مدیر امور مالی و بودجه سازمان بهداشت و درمان منطقه ای همدان؛
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان؛
  • معاون برنامه ریزی استاندار استان همدان و کردستان؛
  • مدیرکل برنامه و بودجه بنیاد مستضعفان؛
  • مدیرکل برنامه ریزی معاونت سیاسی صداوسیما؛
  • مدیرکل امور مجامع سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران؛
  • مدیرعامل صندوق مهر امام رضا(ع)؛
  • مستشار دیوان محاسبات با رای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

اطلاعات بیشتر