سیدشمس‌الدین حسینی

عضو هیات امنا
سوابق اجرایی
  • نماینده مجلس یازدهم و دوازدهم؛
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
  • مدیر کل حوزه ریاست و بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛
  • دبیر کمیسیون‌های مشترک همکاری ایران با کشورهای کره جنوبی، مالزی در سازمان برنامه و بودجه کشور؛
  • مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی؛
  • نماینده وزارت بازرگانی در کمیسیون تخصصی شورای بورس.

سوابق تحصیلی
  • دکترای اقتصاد

اطلاعات بیشتر