سید احسان شجاعی

مدیر برنامه ریزی
سوابق اجرایی
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت بهین گستران سیستم های نوین
 • معاون برنامه ریزی و مشاور مدیرعامل هلدینگ فدک
 • مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کاوشگران کاسپین
 • سرممیز و مدرس ارشد بین المللی سیستم های مدیریت ISO
 • مشاور مدیریتی بیش از 100 سازمان و شرکت دولتی
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون بازرگانی و تولید شرکت ایران ارقام
 • عضو هیأت مدیره گروه مشاورین جامع بهره وران
 • ارزیاب ارشد سازمان مدیریت صنعتی در جایزه ملی تعالی سازمانی
 • مترجم و مؤلف 6 کتاب در زمینه های مدیریتی

سوابق تحصیلی
 • دکتری مهندسی صنایع

اطلاعات بیشتر