شهرام برنجی

مدیر فناوری اطلاعات
سوابق اجرایی
  • معاون نرم افزار شرکت ایران ارقام
  • فعالیت در مجموعه پست بانک ایران
  • همکاری با بانک مسکن
  • فعالیت در شرکت پرداخت نوین
  • همکاری با پیشگامان پویا
  • فعالیت در شرکت پرداخت الکترونیک سامان

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد سیستم های اتوماسیون هوشمند

اطلاعات بیشتر