عباسعلی قدیریان

معاون برنامه ریزی و توسعه
سوابق اجرایی
 • عضو کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه صنعت نفت
 • معاون برنامه ریزی راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت
 • عضو هیات رییسه و شورای پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت
 • عضو کمیته طرح های شرکت ملی نفت ایران
 • عضو شورای تحقیق و توسعه پالایش و پخش ایران
 • رئیس عملیات کالای نفت وزارت نفت
 • عضوهیأت مدیره ومعاون برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان
 • مشاور مدیرعامل و مدیر بازرگانی پتروشیمی جم
 • عضو هیات مدیره شرکت ایران خودرو دیزل
 • عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خراسان

سوابق تحصیلی
 • دکترای مدیریت دولتی

اطلاعات بیشتر