غلامرضا بیگلرخانی

مدیر ریسک
سوابق اجرایی
  • مدیر حسابرسی داخلی هلدینگ صنایع شیر ایران
  • مدیرمالی هلدینگ صباجهاد
  • مدیرمالی هلدینگ بهپرور
  • مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق تحصیلی
  • دکتری حسابداری

اطلاعات بیشتر