لیلا نظرپور

عضو هیات امنا
سوابق اجرایی

سوابق تحصیلی

اطلاعات بیشتر