محسن حاجی میرزایی

ريیس هیات امنا
سوابق اجرایی
  • رئیس مرکز ملی بهره‌وری ایران
  • مشاور و مدیرکل دفتر امور مدیران ارشد دفتر رئیس جمهور
  • معاون بررسی‌های دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری
  • مشاور وزیر آموزش و پرورش
  • قائم مقام معاون آموزش سازمان نهضت سواد آموزی
  • معاون اداری و مالی سازمان نهضت سواد آموزی
  • مدیر سازمان نهضت سواد آموزی استان‌ آذربایجان شرقی
  • مدیر سازمان نهضت سواد آموزی استان‌ آذربایجان شرقی تهران
  • مدیریت ارشد

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی و فوق لیسانس مدیریت

اطلاعات بیشتر