محمدهاشم رکن تهران

رئیس هیات مدیره
سوابق اجرایی
 • معاونت مالی و اداری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 • معاونت اداری و منابع انسانی شرکت ملی فولاد ایران
 • رئیس هیأت مدیره و مجری طرح شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی
 • رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ایران خودرو عشق آباد
 • عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی نیک آثار(توانا)
 • عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه اقتصادی نیک آثار(توانا)
 • رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه ابنیه حافظ
 • عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
 • همزمان با فعالیت های فوق در بیش از ده شرکت مختلف به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره نیز مسئولیت داشته است.

سوابق تحصیلی
 • لیسانس اقتصاد از دانشگاه ملی ایران

اطلاعات بیشتر