مهدی افشار

مدیر امور مالی و حسابداری
سوابق اجرایی
 • مدیر فنی موسسه حسابرسی هشیار ممیز ( حسابداران رسمی )
 • رئیس دایره حسابرسی داخلی بانک سامان
 • سرپرست ارشدموسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی)
 • مدیر مالی و اداری شرکت سنگ تزینی کلاردشت
 • حسابرس ارشد سازمان حسابرسی
 • مدیر حسابرسی داخلی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
 • سرپرست تیم حسابرسی موسسه حسابرسی آوند ( حسابداران رسمی )
 • نماینده جامعه حسابداران رسمی در هیات حل اختلاف مالیاتی 244و247استان تهران
 • عضو کمیته حسابرسی گروه مالی بانک مسکن مهر1398تا کنون
 • عضو کمیته حسابرسی شرکت مهندسی نصیر ماشین (سهامی عام)
 • عضو کمیته حسابرسی شرکت مهندسی روان فن آور (سهامی عام)

سوابق تحصیلی
 • فوق لیسانس حسابداری

اطلاعات بیشتر