کرم بشارت

مدیر امور اداری و پشتیبانی
سوابق اجرایی
  • دبیر هیأت مدیره و هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان
  • عضوهیأت مدیره شرکت بیمه امیدآسایش(توابع صندوق ذخیره فرهنگیان)
  • رئیس سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد
  • عضو هیات مدیره اتحادیه تعاونیهای مسکن فرهنگیان لرستان
  • مدیر طرح تجمیع موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکتهای تابعه
  • مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان خرم آباد
  • مدیر منابع انسانی صندوق ذخیره فرهنگیان
  • رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های مسکن کارکنان دولت و پایه گذار پروژه ١١ هزار واحدی فرهنگیان و کارکنان ادارات دولتی خرم آباد
  • معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی سازمان آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

سوابق تحصیلی
  • لیسانس برنامه ریزی آموزشی

اطلاعات بیشتر